AViSTO EASTERN EUROPE

AViSTO EASTERN EUROPE

AViSTO Eastern Europe je deo internacionalne ADVANS grupe koja je, sa svojih više od 1000 inženjera, raspoređenih na 19 lokacija u svetu, specijalizovana u izradi kompleksnih projekata u oblasti aplikativnog softvera, elektronskih sistema i mehanike.

Naši inženjeri, u razvojnom centru u Beogradu, raspolažu ekspertizama iz različitih oblasti, uključujući informacione sisteme, Web, telekomunikcije, industrijski softver, embedded softver i mreže. Razvojni centar je ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 i SR10 sertifikovan.

U kompaniji AViSTO Eastern Europe kandidati dobijaju kompletnu obuku u Srbiji ili u Francuskoj, priliku da razviju svoje ideje i rade u timu na kompleksnim projektima za internacionalne korporativne klijente.

2018-03-07T11:27:58+00:00