IBIS INSTRUMENTS

O nama

Kompanija Ibis Instruments je osnovana u Beogradu i uspešno posluje i raste već 21 godinu. U saradnji sa vodećim globalnim IT vendorima pružamo savremena rešenja u Telco, Enterpise i Government domenu.

Ibis Instruments ima širok portfolio koji se bazira na tri stuba poslovanja:

  1. Software development na koji smo se usmerili kroz proizvod Ibis Performance Insights (iPi) – naprednu analitičku Big Data platformu.
  2. Sistemska integracija – kao IBM platinum biznis partner i partneri Micorosoft-a smo pozicionirani kao lideri na tržišta u domenu OSS i BSS integracija.
  3. Merni instrumenti su drugo bili prva i jedina linija biznisa kompanije. Sa našim vendorima (Keysight, Viavi, Teoco, Narda, ATDI, Microsemi) nudimo širok spektar mernih instrumenata koja svakodnevno omogućuju nesmetan i kvalitetan rad ICT mreža i usluga.

Ibis Instruments je deo Ibis Instruments grupe koja ima poslovnice u Bugarskoj, Rumuniji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Uspešno uslužujemo više od 30 nacionalnih telekomunikacionih operatora i preko 300 klijenata u 10 zemalja. U Ibis Instruments grupi radi više od 70 zaposlenih koji su fokusirani na nove izazove, stalno učenje i invididualni, timski i kompanijski razvoj.

Atmosfera u kompaniji