INTENS

O nama

Intens je osnovan sa ciljem da bude kuća talentovanih programera koji stvaraju izuzetna rešenja. Da bi se cilj ostvario potrebno je izgraditi tim, a da bi se tim sačuvao i rastao potrebno je osim atraktivnih projekata i korišćenja najsavremenijih tehnologija, stvoriti dobru atmosferu, fleksibilne radne uslove, kontinuirano ulagati u stručni razvoj i razvijati društveni život zaposlenih. Ukomponovati osobe različitog iskustva, temperamenta i sklonosti u homogen tim je uvek izazov. Svesni da se visoko postavljeni ciljevi ostvaruju uz mnogo truda i da uvek ima mesta unapređenjima, menadžment kompanije ima dvosmernu otvorenu komunikaciju sa svim zaposlenima, radeći permanentno na poboljšavanju uslova rada, maksimalno poštujući slobodno vreme zaposlenih i u meri koliko je to moguće, njihove individulane želje.

Intensov tim trenutno broji oko 60 informatičkih inženjera specijalizovanih u vodećim tehnologijama: Java open source, Microsoft .Net, mobile (Android, iOS) i PHP. Intensovi klijenti su pre svega softverske firme locirane u Americi, Kanadi i Evropi, njihovi proizvodi su uglavnom veoma kompleksni informacioni sistemi. Intensovi timovi najčešće rade u bliskoj saradnji sa razvojnim odeljenjima klijenata, obično kao deo velikog internacionalnog projektnog tima. Programski kod nastao u Intensu se danas izvršava širom sveta na serverima svetski poznatih korporacija kao što su Dell Computers, Ford, Motorola…

Osim pružanja usluga klijentima Intens ima i timove za razvoj sopstvenih proizvoda. Takođe, Intens je proširio delatnost i na usluge koje nisu striktno programerske – usluge administracije sistema, kao i na pružanje tehničke podrške klijentima (second level customer support) i na taj način otvorio svoja vrata i specijalnostima za koje nisu neophodne isključivo programerske veštine.

Talentovanim juniorima su vrata Intensa uvek širom otvorena. Mlade kolege uvek donesu neka nova znanja i ideje, unesu svežinu i novu energiju koje Intens zna da prepozna i ceni. Uz podršku iskusnijih kolega, radeći u nekom od timova, juniori imaju šansu da na praktičan i sistematičan način steknu nova znanja i iskustva.

Atmosfera u kompaniji