TELESIGN

TELESIGN

TeleSign je kompanija koja posluje po modelu komunikacione platforme kao usluge (CPaaS) i bazira se na principima bezbednosti na internetu.

Od 2005. godine TeleSign je pouzdan partner vodećim web stranicama i mobilnim aplikacijama i obezbeđuje sigurnost milijardama njihovih krajnjih korisnika. Danas TeleSign – cloud platforma, uz pomoć podataka i njihove analize, menja način na koji preduzeća posluju sa korisnicima i pomaže u sprečavanju internet prevara.

TeleSign API (Application Programming Interface) paketi, namenjeni progamerima, služe se korisničkim podacima, analitikom i obezbeđuju direktnu povezanost sa stotinama operatera. Sarađujući sa 20 od 25 najboljih globalnih web kompanija, komunikaciona platforma TeleSign-a raspolaže neprevaziđenom stručnošću u uslugama i sistemu podrške u okviru industrije

2018-03-09T16:10:30+00:00