MOZZART

MOZZART
Kancelarije: Beograd

O nama

Mozzart je osnovan 2001. godine sa sedištem u Srbiji, kao kompanija čija je osnovna delatnost organizacija sportskog klađenja, izrada kvota i proizvodnja pratećeg softvera za podršku. Tokom prethodnih sedamnaest godina postali smo lider u oblasti igara na sreću u regionu Jugoistočne Evrope. Brend je zastupljen na teritoriji Srbije, Rumunije, Republike Srpske, Makedonije, Hrvatske i Kenije sa oko 1.000 uplatnih mesta i preko 4300 zaposlenih.

Poslovna politika kompanije Mozzart je zasnovana na modernim principima poslovanja, uz kontinuirano unapređenje usluga, putem uspešnog predviđanja potreba potošača i održavanja zadovoljstva klijenata na visokom nivou. U okviru osnovne delatnosti, imamo sopstvenu produkciju i ponudu visokokvalitetnih kvota za klađenje na različite sportske i druge događaje, sa oko 150.000 kvota na više od 1000 događaja dnevno.  Razvili smo zaokružen informatički sistem proizvodnje, održavanja i nadgradnje pratećeg softvera, kao podršku organizaciji sportskog klađenja.

Kontinuiran razvoj i poboljšanje poslovanja, širenje i jačanja mreže uplatnih mesta, kao i modernizacija poslovnih objekata podstiču zaposlene da se usavršavaju i napreduju.

Najveći kapital kompanije Mozzart su ljudi, visokoobrazovani, sposobni za donošenje pravovremenih i kvalitetnih odluka, što je nedvosmisleni preduslov za uspešno poslovanje. Praćenjem potreba i brigom o razvoju pojedinaca, kompanija pomaže unapređenju veština i znanja zaposlenih, kako kroz individualne, tako i kroz grupne aktivnosti – usavršavanja, seminare i edukacije. Stručan kadar, primena svetskih iskustava i znanja, savremen način rada i organizacija posla stvaraju uslove za ostvarivanje rezultata koji vode stabilnom poslovanju cele kompanije.

Atmosfera u kompaniji