ALTERNATIVE PAYMENTS

O nama

Kompanija Alternative Payments je započela sa poslovanjem u Srbiji 2013. godine, želeći da okupi grupu najiskusnijih softver developera kako bi radili na našim inovativnim projektima. Ono što našu kompaniju čini specifičnom, naročito na ovim prostorima, jeste činjenica da se bavi isključivo in-house projektima u oblasti brzorastuće FinTech industrije. Ovi projekti podrazumevaju razvoj našeg payment gateway sistema i digitalne banke.

Projekat payment gateway sistema pod nazivom Alternative Payments, obezbeđuje eCommerce kompanijama da povećaju internacionalnu prodaju putem lokalnih opcija plaćanja. Od Soforta do Bitcoina, obezbeđujući preko 20 opcija plaćanja, Alternative Payments pomaže hiljadama kompanija u njihovoj globalnoj ekspanziji!

Naš najinovativniji projekat, Zero21, će revolucionirati digitalno bankarstvo u oblasti elektronske trgovine (eCommerce). Zero21 teži da bude FinTech banka posebno kreirana za prodavce, obezbeđujući potpune i jedinstvene digitalne bankarske usluge.

Naša kompanija je fokusirana na građenje timova koji se sastoje od iskusnih i dokazanih stručnjaka u oblasti razvoja i inženjerstva softvera. Pružamo mogućnost svim našim kolegama da primene svoje znanje i doprinesu dizajnu proizvoda.

Razvijamo FinTech banku zasnovanu na API-u i Cloud-u, koja koristi mikroservisnu arhitekturu i CQRS, Event Sourcing i Domain Driven Design paterne. Tehnologije koje koristimo uključuju .NET Core, SQL Server, RabbitMQ, MassTransit, Elasticsearch i Angular 7.

Primenom najnovijih tehnologija, podržavamo svakog pojedinca da profesionalno napreduje i da unapređuje svoje znanje.

Atmosfera u kompaniji