QUALITY HOUSE

O nama

Quality House pruža usluge testiranja softvera kao i usluge akreditovane ISTQB obuke IT kompanijama svih veličina. Stručnjaci iz Quality House-a objektivno će proučiti Vaše trenutne procese u testiranju i preporučiti alate, tehnologije i instrumente adekvatne za efikasno testiranje Vašeg softvera.  Kada pružaju usluge na Vašoj lokaciji, stručnjaci predstavljaju prirodni produžetak Vašeg QA tima ili Vam mogu obezbediti potpuno nov Tim eksperata koji će Vam biti na usluzi sa njihove lokacije. Kompanija Quality House je takođe akreditovana od strane ISTQB-a za obuku softver testera u Jugoistočnoj Evropi i u ponudi imaju programe za ISTQB sertifikovane treninge. Pored ovoga, Quality House je akreditovani provajder treninga za CMAP (Certified Mobile Application Professional) – Foundation Level i CPRE (Certified Professional Requirements Engineering)– Foundation Level.

Quality House je takođe koorganizator SEETEST konferencije (South East European Software Testing Conference). Konferencija se organizuje po rotacionom principu izmedju zemalja Jugoistočne Evrope, a cilj koncerencije je bolje upoznavanje regiona sa temama koje su u vezi sa kontrolom kvaliteta softvera i testiranjem softvera. Traje dva dana i najčešće se održava krajem septembra. Ove godine, SEETEST će se održati u Rumuniji u Bukureštu 26. i 27. septembra.

Atmosfera u kompaniji