BADIN SOFT

BADIN SOFT
Kancelarija: Niš

O nama

Badin Soft je mlada IT kompanija iz Niša koja plasira svoje usluge širom sveta kroz kontinuiranu i stabilnu saradnju sa preko 10 velikih klijenata, kako na stranom tržištu (Evropa, Azija i Autstralija), tako i na domaćem. Svoje poslovanje Badin Soft je usavršio u oblasti bankarskih, finansijskih, telekomunikacionih sistema, a posebno u okviru loyalty programa i polju transakcionog procesiranja. Naše softvere razvijamo u najmodernijim tehnologijama i kroz primenu agilnih metodologija, na veliko zadovoljstvo naših programera, ali i naših klijenata.

Trenutno brojimo preko 70 zaposlenih i saradnika i volimo da kažemo kako smo kompanije koja ima pravu meru – dovoljno smo mali da možemo da odluke donosimo brzo i samostalno, zadatke realizujemo maksimalno efikasno, a opet dovoljno smo veliki da možemo da realizujemo i vrlo zahtevne multidisciplinarne projekte.

Naš moto glasi: “It’s all about people” i to je ono što nas izdvaja od drugih kako u odnosu sa klijentima, tako i kada je briga o zaposlenima u pitanju.

Atmosfera u kompaniji