UNIVERZITET METROPOLITAN

Univerzitet Metropolitan je vodeća naučno-obrazovna institucija koja razvija buduće profesionalne i etičke lidere u Srbiji i regionu, sposobne da stvaraju našu budućnost, jer svoju snagu izgrađuje na kvalitetu obrazovanja i bliskoj saradnji sa privredom. Univerzitet Metropolitan, kao inovativno-preduzetnički Univerzitet, posebnu pažnju poklanja razvoju privrede i društva čiji je aktivni deo, negovanjem primenjenih istraživanja čije rezultate razvija u inovativne proizvode u saradnji sa partnerima iz industrije ili preko formiranih start-up firmi.

Naša priča je započela osnivanjem Fakulteta informacionih tehnologija (FIT), 2005. godine u Beogradu, koji je izgrađen po principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija. Zahvaljujući toj činjenici diploma FIT-a je prepoznata i priznata u svim krajevima sveta.

Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, FIT je omogućio, po prvi put u Srbiji, studije preko Interneta i najsavremenijeg eLearning sistema, studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način. Savremeno tržište diktira potrebu za usmerenim obrazovanjem budućih zaposlenih. FIT je uvek pratio te potrebe i u prvim godinama svog postojanja, pored Informacionih tehnologija, razvio je još šest različitih studijskih programa iz oblasti menadžmenta i dizajna. Niz specifičnosti u načinu studiranja na FIT-u izgradili su prepoznatljivost koja se preslikala na moćniju instituciju – Univerzitet Metropolitan.

Od 2010. godine postojimo kao Univerzitet Metropolitan, u okviru koga danas postoje tri fakulteta:

Pored studijskih programa na osnovnim, master i doktorskim nivoima studija, na Univerzitetu Metropolitan, kao posebna organizaciona jedinica posluje i ProAkademija, koja se bavi organizacijom profesionalnih kratkih programa i kurseva.

Naš Univerzitet je partner na dva veoma značajna Erasmus+ projekta koji imaju za cilj unapređenje visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Prvi projekat usmeren je na uvođenje kratkih ciklusa obrazovanja „Introduction of part-time studies and short cycle studies in Serbia”, a drugi projekat odnosi se na implementaciju dualnog obrazovanja u obrazovni sistem naše zemlje „Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia – DualEdu, čiji su rezultati bila osnova za donošenje Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 66/2019), koji je usvojen 17. septembra 2019. godine.

Cilj Univerziteta Metropolitan je da postane, ne samo Univerzitet regionalnog značaja, nego i Univerzitet svetskih razmera.