Senior Python Developer

Prime Software

Developer
Niš, Srbija
Postavljeno pre 3 godine

Prime Software je deo kompanije Prime Holding JSC. Kancelarije ove kompanije su locirane u šest gradova u Bugarskoj. Sedište kompanije je u Plovdivu, dok Prime Software posluje u Nišu. Prime Holding JSC uključuje vodeće bugarske IT kompanije, od kojih su neke osnovane pre više od 17 godina. Zapošljava preko 250 softverskih inženjera, testera, konsultanata i softver arhitekata sa iskustvom u različitim tehnologijama i ima više od 500 uspešno završenih projekata za klijente širom sveta.

Kompanija se bavi razvojem softvera, IT konsultacijama, integracijom softvera, podrškom proizvodima i profesionalnim uslugama. Naš tim primenjuje najbolje prakse u razvoju softvera u oblasti Fintech, Blockchain, Sitecore, Salesforce, SAP/Hybris, DevOps, Mobile app development, ERP, Big Data, BI i E-Commerce.

 

Senior Python Developer
to join our team in Niš

 

requirements = ["Knowledge and solid understanding of OOP 
   principles",

   "Ability to write complex scripts in Python

   to capture business logic and automate system management tasks.",

   "Experience leveraging complex libraries and APIs.",

   "Familiarity with the git revision control system.",

   "Experience designing and debugging complex systems.",

   "Experience on large-scale development projects.",

   "Familiarity with test automation and regression testing.",

   "Relational Database and SQL knowledge: MSSQL, Oracle DB.",
   "Experience with Web technologies: HTML, AJAX, JQUERY."]

Send your CV:

careers@primeholding.com

 

Karatkeristike posla

Kategorija poslaPython