GET
Kancelarija: Beograd

O nama

Global Engineering Technologies – GET je kompanija koja je 2007. godine osnovana u Srbiji, i danas je prepoznata od strane naših internacionalnih partnera kao pouzdan proizvođač softverskih proizvoda i pružalac IT usluga sa više od 10 godina iskustva.

Motivisani inovacijom, ostvarivanju rezultata, fleksibilnošću i timskim radom, postali smo jedna od najbrže rastućih IT kompanija u jugoistočnoj Evropi i partner vodećih svetskih kompanija kao što su SAP, Microsoft, Atlassian i Cisco.

Specijalizovali smo se u razvoju softvera i pružanju IT usluga. Sa mogućnošću da našim klijentima pružimo rešenja skrojena po njihovoj meri, danas uspešno radimo u bankarskoj, finansijskoj, logističkoj, proizvodnoj, prodajnoj i auto industriji.

Statistika koja govori u prilog našem uspehu i na koju smo ponosni je:

 • Prisustvo na 6 kontinenta
 • 10+ godina iskustva
 • 200+ stručnjaka u našem timu, i još rastemo!
 • 120 hiljada+ zaposlenih – veličina naših pojedinih klijenata
 • 750 hiljada krajnjih korisnika naših rešenja
 • 99% procenat preporuke klijenata
Alati i tehnologije
 • MICROSOFT – .NET Core, Microsoft .NET, C#, Entity Framework, ASP.NET MVC, WPF, and Win Forms
 • JAVA – Java Enterprise, JPA/Hibernate, Spring MVC, Spring Boot
 • WEB DEVELOPMENT – on HTML5, CSS3, AJAX, React, Node.js, Angular, Bootstrap, jQuery, Silverlight, Flash, PHP
 • MOBILE DEVELOPMENT – Mobile Application for iOS and Android, using native development tools and Xamarin
 • SOA on SOAP and REST – Windows Communications Foundation, Web API, ASMX
 • BUSINESS INTELLIGENCE AND REPORTING – Qlikview, QlikSense, PowerBI, Cognos, SSRS, SSIS, SSAS, SQL Server, Azure Synapse Analytics, Azure ADF, and Talend
 • SAP DEVELOPMENT – SAP EWM, SAP WM, SAP S4HANA, ABAP, SAP Fiori
 • ATLASSIAN – JIRA and Confluence Consulting, Administration, Customization and Development
 • DB PROGRAMMING – Oracle Database, Microsoft SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL
 • ERP programming – SAP, Microsoft Dynamics AX (X++)
Kultura i vrednosti kompanije

GET su ljudi! Mi smo inovatori, inženjeri, dizajneri i project manager-i koji rade sa klijentima kako bi postigli izvanredne rezultate u njihovom poslovanju. Mi vrednujemo kreativnost i inovacije naših članova tima i verujemo da je naša glavna prednost potpuna predanost zadacima. Prava predanost dolazi od lične posvećenosti poslu i zadovoljstva poslom i zadacima na kojima radimo. Kako bismo postigli lično zadovoljstvo, svi naši članovi tima su visoko motivisani da se razvijaju profesionalno, da uče i da napreduju. U duhu altruizma, kolege seniori uvek pomažu kolegama sa manje profesionalnog iskustva, i zajednički rastemo i razvijamo se kao tim. Više od svega cenimo timski duh i timski rad. Mi pomažemo našim članovima tima da konstantno usvajaju nove tehnologije i veštine. Verujemo da posao mora da zadovolji lične ambicije i ciljeve svakog pojedinca kako bi bio urađen sa strašću, energijom i poletom. Zato posvećujemo posebnu pažnju kako bismo napravili dobar spoj između potreba naših ljudi i poslovnih potreba. Sve naše kolege imaju opciju da učestvuju u njihovoj oblasti interesovanja bez obzira na poziciju. Naše osnovne kompanijske vrednosti su: okrenutost rezultatima, timski rad, inovacija i fleksibilinost.

Ako ste zaintersovani da saznate više o GET-ovom timu i kulturi, približite nam se na: https://getbgd.com/get-inside/

Benefiti zaposlenih
 • Atraktivna kompenzacija koja je usklađena sa vašim profesionalnim razvojem
 • Dugoročna karijera
 • Angažovanje na projektima na kojima se koriste različite tehnologije i saradnja sa svetski poznatim klijentima
 • Rad u malim, stručnim timovima uz dostupne mentore
 • Razvojni programi i aktivnosti koje su prilagođene vašim potrebama
 • Privatno zdravstveno osiguranje i sportske aktivnosti
 • Mogućnost poslovnih putovanja u inostranstvo
Atmosfera u kompaniji