SCHNEIDER ELECTRIC DMS

O nama

Schneider Electric DMS  je specijalizovana IT kompanija iz Novog Sada koja se bavi istraživanjem, razvojem i softverskim inženjeringom u oblasti elektroenergetike – Smart Grid IT, a posebno u oblasti upravljanja elektrodistributivnim sistemima.

Naš glavni originalni proizvod ADMS softver (Advance Distribution Management System) je instaliran u preko 80 elektroprivreda širom sveta, 170 kontrolna centra sa ukupno 400 miliona električnih potrošača.

ADMS softver predstavlja tehničko-informacioni sistem koji omogućava kompletan uvid u tehničke podatke elektrodistributivne mreže, analizu rada mreže, primenu ekspertskih metoda za unapređenje rada sistema, kao i upravljanje i planiranje u elektrodistributivnom sistemu. Osnovna svrha ADMS softvera jeste da se korišćenjem vrhunskog ekspertskog znanja iz oblasti energetike i softverskog inžinjeringa, na najracionalniji način, iskoriste svi raspoloživi elektroenergetski kapaciteti u električnim distributivnim sistemima, sa posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije, i na taj način ostvare milionske uštede i spreči prekomerno zagađivanje životne sredine.

ADMS softver je prema mišljenju vodeće konsultantske kuće Gartner, SAD, već sedmu godinu zaredom proglašen najboljim rešenjem u Smart Grid IT oblasti, što nas svrstava u red najperspektivnijih i najvećih kompanija u oblasti razvoja softverskih rešenja, kako u zemlji, tako i u regionu. U februaru 2012. francuska mega kompanija Schneider Electric je proglasila Novi Sad za svoj glavni kompetitivni razvojni centar za Smart Grid IT tehnologije.

Schneider Electric DMS broji 1000 zaposlenih vrhunskih stručnjaka koji rade na razvoju i uspešnoj isporuci blizu 40 novih velikih svetskih projekata širom sveta za klijente koji svakodnevno, uspešno koriste ovaj srpski proizvod za optimizaciju rada svojih električnih distributivnih mreža.

Uz veliki broj visokoobrazovanih mladih, stručnih i motivisanih zaposlenih, želimo da obezbedimo S​mart Grid IT/OT transformaciju elektroprivrednih sistema koristeći našu tehnologiju, ekspertizu i iskustvo u oblasti elektroenergetike i značajno unapredimo rad i funkcionisanje kompanija kao i krajnjih potrošača. Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja nove više svetske IT/OT standarde kako u oblasti rešenja, tako i u oblasti rada i funkcionisanja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira.

Atmosfera u kompaniji